پنج شنبه , ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

ارشیو تگ برای: آژانس امنیت ملی آمریکا

آیا اوباما از باگ خونریزی قلبی خبر داشته است؟

آژانس امنیت ملی آمریکا، NSA پس از کشف حفره امنیتی “هارت بلید” و افشاگری درباره اطلاع پیشینی این سازمان از آن٬ در مخمصه جدیدی گرفتار شده. آیا دولت آمریکا موافق “مهندسی آسیب پذیری های آنلاین” توسط سازمان های جاسوسی است؟ به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، با افشاگری های صورت گرفته درباره سوءاستفاده آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) ... ادامه مطلب »